Feeds:
Публикации
Коментари

Posts Tagged ‘финансиране на българското кино’


Решението на Конституционния съд за отмяната на скандалния параграф 83 от Закона за бюджета, с който се поставяше под въпрос финансирането изобщо на българското кино, бе взето на 31 март.
Делото е образувано на 28 декември 2010 г. по искане на петдесет и шест народни представители от 41-вото Народно събрание за установяване противоконституционността на § 83 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 17 декември 2010 г.).
За онези, които са пропуснали, припомням публикацията на ДРУГОТО КИНО, озаглавена ЛЕКАРИ УМЪРТВЯВАТ КУЛТУРАТА ПО ПОРЪЧКА НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ, в която коментирах скандалното намерение на управляващите с промяната в Закона за бюджета за 2011 г.
Целият текст на решението може да видите в сайта ДРУГОТО КИНО.

Read Full Post »