Feeds:
Публикации
Коментари

Archive for 11.07.2013


След краха на комунистическите режими в края на 1989 г. и последвалата демократизация на обществено-политическия живот, практически всички пост тоталитарни страни от Централна и Източна Европа отхвърлиха държавния монопол върху своето кино производство. Новопридобитата свобода обаче не само че не доведе автоматически до създаването на по-стойностни филми, но първото десетилетие след промяната се оказа изключително трудно и дори кризисно не само за киното в България, но и за това в Централна и Източна Европа.
Линк към пълния текст на изследването може да намерите в сайта ДРУГОТО КИНО.

Read Full Post »