Feeds:
Публикации
Коментари

Archive for 27.09.2010


Бюджетната прогноза за периода  2011-2013 г. предизвика декларация на 10 творчески съюза. В нея те определят като геноцид културната политика в България. Диана Андреева, директор на обсерватория по икономика на културата, Радослав Спасов, председател на българската Асоциация на кинорежисьорите, и Николай Петев, председател на съюза на българските писатели, гостуват на „Денят започва“, за да разяснят какво точно ги притеснява в бюджетната прогноза.

Според Диана Андреева отново се нарушава Закона за филмовата индустрия, защото заделените средства са 9 млн. лв., а според Закона трябва да са почти двойно повече. В бюджетната прогноза липсва цялостна културна политика, липсват приоритети в културната политика, бюджетните разходи се разходват абсолютно неефективно.

Тя изтъкна работата по проекти като българския Лувър и развитието на културния туризъм, които могат да бъдат финансирани по оперативна програма „Регионално развитие“, но проектите за филмопроизводство и за културен продукт като цяло могат да бъдат финансирани само и единствено от държавния бюджет.

„За съжаление това е политиката и това е договорено с европейските структурни фондове. За нас буди особено безпокойство целенасочената политика по унищожаване на национален фонд Култура. Това е брошката на ревера на културната ни политика последните 20 години.“

За следващите 3 години са предвидени 250 хил. лв., които са недостатъчни за запълване на нишите, които Фонд Култура подкрепя (Кино дебюти, Театрални дебюти, Автентичен фолклор, Мобилност и др.), обясни още тя.

Радослав Спасов наблегна на факта, че тези 10 асоциации далеч не са единствените възразили срещу бюджетната прогноза. Пръв е реагирал Националният съвет за кино чрез обръщение. Основната тревога според него е, че в момента има между 15 и 20 филма, които са в различна степен на производство и на практика са стопирани. В момента Националният филмов център има нас 15 млн. лв. задължения към тези продукции, обясни още той.

Николай Петев обясни, че Съюза на българските писатели е дал определена сума на държавата, а е получил от министерството едва една девета от нея „т.е. Съюза на българските писатели е спонсорирал сериозната българска държава“. Управлението на българската култура е сбъркано и не работи за нея, примерите, които взимаме от сериозни държави в ЕС „е само в тази част, когато е изгодно“, обобщи още той.

Цялата дискусия можете да видите във видеофайла тук.

Read Full Post »